Voor verrassend Rotterdams onderwijs

Op Accent Avondschool gaat het om praktisch leren: Hoe kom je uit met je geld? Hoe kook je gezond? Wat doe je bij problemen op je werk? Hoe werk je veilig met computer en internet? Hoe kun je beter lezen en schrijven? Wanneer is onze cursus “NT2” (Nederlands voor anderstaligen) geschikt voor jou?

Via onze cursussen leveren wij een bijdrage aan de participatie van onze doelgroep in de samenleving.

Accent Avondschool voor verrassend Rotterdams onderwijs

Het voeren van de regie over eigen leven is belangrijk. Op Accent Avondschool gaan we daarmee aan de slag. Zelfredzaamheid, basis-arbeidsvaardigheden, lezen en schrijven vormen de basis. In een ontspannen sfeer, veilig, individueel en zonder prestatiedruk.

Wie op Accent Avondschool aan de slag gaat, zorgt beter voor zichzelf en doet mee in de maatschappij.

Voor wie

Jaarlijks volgen ongeveer 350 cursisten een cursus op één van onze twee vestigingen. Zij werken in de vrije sector, bij SW bedrijven, bij een dagcentrum of is vrijwilliger. Iedereen die door een verstandelijke beperking, leerachterstand of laaggeletterdheid geen ander volwassenenonderwijs kan volgen, is welkom. Dat geldt ook voor mensen die geen inburgeringscursus (behoeven of moeten) volgen, maar toch hun Nederlandse taalniveau (cursus NT2) moeten verhogen.

Zelf de regie

De wereld wordt steeds ingewikkelder. Mensen willen handvatten om zich staande te houden. In onze cursussen werken we aan praktische, sociale en theoretische vaardigheden. Met het oog op persoonlijkheidsontwikkeling, besteden we ook aandacht aan creativiteit en vrijetijdsbesteding.

Accent Avondschool houdt in het aanbod van trainingen en cursussen rekening met de wensen van de cursisten en zorgverleners.

Accent Avondschool Centrum

Accent Avondschool Zuid

© 2017 Accent Avondschool