Koor met Accent (Zingen)

Houd je van zingen of zou je dit willen leren? Iedereen kan leren zingen!

Onder leiding van Erika van Dalen en Victor Snijtsheuvel leer je bij het koor met Accent samen zingen. We kijken samen naar de liedjes die jij leuk vindt om te (leren) zingen. Swingende liedjes, rustige liedjes, van alles wat. We kunnen ook ons eigen lied maken. Aan het eind van het schooljaar is er altijd een optreden!

Zingen is goed voor je brein. Je leert zingend andere zaken makkelijker, zoals rekenen (door met ritme bezig te zijn), taal (door het zingen en leren begrijpen van de teksten) en nog veel meer. Bij het samen zingen leer je goed luisteren naar elkaar, samenwerken en het is goed voor je concentratie. Ook is zingen goed voor je lijf, spieren en longen. Daarnaast is het ook goed voor je emoties, je  wordt van (samen) zingen blij en het geeft je zelfvertrouwen!

 

Veelgestelde vragen

1Wat zijn de cursuskosten?

Voor het volgen van een cursus op Accent Avondonderwijs betalen de cursisten een eigen bijdrage.
In totaal op jaarbasis:

75575,- voor 1 avond in de week
1151.115,- voor 2 avonden in de week
€ 90,- extra kosten voor boodschappen Gezond Koken
€ 90,- extra kosten voor lesmateriaal en examen VCA (Start Werk, Blijf Veilig)

Voor cursisten die NIET uit Rotterdam, Barendrecht, Lansingerland komen zijn wij genoodzaakt hogere eigen bijdrage te berekenen. Dit komt omdat andere gemeentes geen subsidie geven.

Voor sommige cursussen geldt een extra bijdrage, bijvoorbeeld voor de cursussen Gezond Koken en VCA (Start Werk, Blijf Veilig).

De cursus “NT2” is - inclusief lesmateriaal - voor een heel schooljaar GRATIS!

De bijdrage dient in de eerste periode van het nieuwe schooljaar betaald te worden. Betaling kan contant of per bank plaatsvinden.

Let op! Bij uitschrijving gedurende het cursusjaar is GEEN restitutie van cursusgeld mogelijk!

2Wat zijn de cursustijden?
van
tot

Accent Avondscholen zijn open van 18:45 tot 21:15 uur, de lessen duren van 19:00 tot 21:00 uur.

De cursisten hebben pauze van 20:00 tot 20:15 uur. Zij kunnen dan tegen een geringe vergoeding koffie, thee, en/of een gezonde snack kopen.

3Vervoer naar de avondschool
Teun met Tarik & Chahid van Trevvel
Trevvel
Website : www.trevvel.nl
E-mail : samen@trevvel.nl
Telefoon : 088 - 130 30 30

Alle cliënten die voorheen via RMC Groepsvervoer naar Accent Avondonderwijs gebracht werden gaan nu met de bussen van Trevvel. Om voor vervoer door Trevvel in aanmerking te komen, moeten jullie zelf zorgen voor een indicatie van Collectief Aanvullend Vervoer. De indicatie kun je aanvragen bij de Gemeente of bij het UWV, waarna gekeken wordt of je in aanmerking komt voor een vervoersindicatie.

Als er regelmatige problemen zijn met Trevvel ( zoals telkens te laat ophalen) kunnen wij hierin helpen. Stuur ons een mail met de klacht en stuur zelf ook een klacht naar Trevvel. Jullie hoeven zelf geen ritten te boeken, behalve de eerste 2 weken bij de start na de zomervakantie. Hiervoor krijgen jullie een brief met alle informatie. Trevvel krijgt van ons het les- en vakantierooster. Dus dat is allemaal door de Avondschool geregeld.

Het telefoonnummer van Groepsvervoer van Trevvel is 088 - 130 30 30. Dit nummer kun je zelf bellen als er tussen 18:00 uur en 18:30 uur nog geen vervoer is gekomen.

Aangepast vervoer uit andere gemeentes moet door jullie zelf worden geregeld.

4Kun je je inschrijven voor meerdere cursussen op 1 avond?

Nee, je kunt geen 2 cursussen doen op 1 avond. Je kunt wel verschillende cursussen doen op 2 avonden: bijv. op dinsdag Koken en op donderdag Nederlands

5Ik heb me aan het begin van het jaar ingeschreven voor een cursus. Nu heb ik me bedacht en wil toch liever een andere cursus volgen. Kan dat?

Ja, dat kan in overleg met de directeur.

6Wat moet ik doen als ik een avond niet kan komen?

Dan graag even afbellen naar de locatie waar je zit. Het nummer staat op de contactpagina maar ook op je inschrijfformulier.

7Waarom moet ik voor sommige cursussen extra bijbetalen?

We vragen een extra bijdrage voor Gezond Koken. Dat komt omdat we boodschappen doen voor het eten. Dat eten ga je zelf maken en mag je ook opeten of meenemen.

8Waarom moet ik thuis maar een klein beetje eten voordat ik de cursus Koken ga doen?

De cursus heet “Gezond Koken”. Het heet niet “Dubbel en Veel Eten”. Gezond betekent een gezond gewicht.

9Hoe zit het met examens en diploma’s?

Accent Avondonderwijs kent 2 soorten cursussen:

  • landelijk erkende certificering
    De cursussen met een erkende certificering hebben aan het einde ook een officieel examen. Het zijn: Veiligheidscertificaat; Start Werk, Blijf Veilig en SVS Schoonmaak. Examens worden aangevraagd op het moment dat je een goede kans van slagen hebt. Dat bepaalt de docent.
  • avondschoolcertificering
    De cursussen met een Avondonderwijscertificering zijn alle andere cursussen waar een groot verschil in niveau is.
10Waarom moet ik per bank betalen?

Het is niet veilig om met geld over straat te lopen. Een betaling per bank is ook veel gemakkelijker voor de administratie van Accent Avondschool. Je hebt zelf dan ook een afschrift van je betaling.

Bank: NL90 INGB 0004 213438 t.n.v. CVO Accent-Bureau,
onder vermelding van: Cursusgeld 2021-2022 (voornaam, achternaam cursist)

11Kan ik in gedeeltes betalen?

In overleg met de directeur kan een betalingsregeling worden getroffen. Dat houdt in dat er in 2 termijnen betaald kan worden.

12Kan ik soms mijn begeleider, ouder, vriend, familie meenemen naar een les?

Ja, dat kan. We laten graag zien hoe Accent Avondonderwijs werkt. Vraag het wel van te voren even aan je docent.

Online inschrijven
ma di do
AA Capelle
AA Centrum
AA Zuid

Klik op de gewenste (actieve) button


Kosten (per cursusjaar)
Cursus - 1 avond per week € 75,-
Totale kosten€ 75,-

Veelgestelde vragen


Overige cursussen

 Cursusoverzicht