Schrijf je Online In

Je kunt je momenteel niet online inschrijven!

Download hieronder het inschrijfformulier van een gewenste locatie.
Voor de cursus NT2 zijn er aparte inschrijfformulieren.

Register Online

You cannot currently register online at the moment!

Download the registration form below for a desired location.
There are separate registration forms for the NT2 course.


Inschrijfformulieren

Helaas!
Je kunt je niet meer inschrijven voor het schooljaar 2023 / 2024!
De inschrijfformulieren 2024 / 2025 zijn nog niet gereed.

Inschrijfformulieren cursus NT2

Sorry!
You can no longer register for the school year 2023 / 2024!
The registration forms 2024 / 2025 have not yet been completed.