Aanmelden cursus

Belangstelling voor deelname aan een cursus?

Cursisten kunnen zich inschrijven via de website en/of op de locatie waar de cursus wordt gegeven.

Aanmelding kan gedurende het gehele cursusjaar, van september tot en met mei. Eerst kijken? Dat kan natuurlijk. Uiteraard zijn ouders en begeleiders ook van harte welkom. 

Contactpersoon voor nieuwe cursisten is de directeur van de locatie. Soms is een groep vol, dan zoeken we samen naar een geschikte oplossing.

Intake en toetsing

Een nieuwe cursist heeft altijd eerst een gesprek met een docent van Accent Avondonderwijs. We bespreken de achtergrond en bepalen het instapniveau. De ouder of verzorger kan hierbij aanwezig zijn.

De cursisten leggen tussentijds toetsen af die worden bijgehouden in het cursistvolgsysteem. Iedere cursist kan examen doen in de cursus of module die hij of zij heeft gevolgd. Natuurlijk ontvangt iedere cursist tijdens een feestelijke uitreiking een persoonlijk diploma met daarop de behaalde resultaten vermeld. Sommige van onze cursussen kennen een landelijk erkende certificering.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de cursuskosten?

Voor het volgen van een cursus op Accent Avondonderwijs betalen de cursisten een eigen bijdrage.
In totaal op jaarbasis:

75575,- voor 1 avond in de week
1151.115,- voor 2 avonden in de week
€ 90,- extra kosten voor boodschappen Gezond Koken
€ 95,- extra kosten voor lesmateriaal en examen VCA (Start Werk, Blijf Veilig)

Voor cursisten die NIET uit Rotterdam, Barendrecht, Lansingerland komen zijn wij genoodzaakt hogere eigen bijdrage te berekenen. Dit komt omdat andere gemeentes geen subsidie geven.

De bijdrage dient in de eerste periode van het nieuwe schooljaar betaald te worden. Betaling kan contant of per bank plaatsvinden. Voor sommige cursussen geldt een extra bijdrage, bijvoorbeeld voor de cursussen Gezond Koken en VCA (Start Werk, Blijf Veilig).

Bij uitschrijving gedurende het cursusjaar is geen restitutie van cursusgeld mogelijk!

Wat zijn de cursustijden?

 

Accent Avondscholen zijn open van 18:45 tot 21:15 uur.

De lessen duren van 19:00 tot 21:00 uur.

De cursisten heben pauze van 19:45 tot 20:00 uur. Zij kunnen dan tegen een geringe vergoeding koffie, thee, en een gezonde snack kopen.

Vervoer naar de avondschool

De ritten van RMC Groepsvervoer zijn per 1 januari 2018 overgenomen door Trevvel.

Teun met Tarik & Chahid van Trevvel
Trevvel

 

Website : www.trevvel.nl

E-mail : samen@trevvel.nl

Telefoon : 088 - 130 30 30


Alle cliënten die voorheen via RMC Groepsvervoer naar Accent Avondonderwijs gebracht werden gaan nu met de busjes van Trevvel.

Jullie hoeven hier geen actie op te ondernemen, wij hebben dit geregeld met Trevvel. De afspraken die Accent Avondonderwijs heeft gemaakt gelden nog steeds. Trevvel heeft het les- en vakantierooster van Accent Avondonderwijs.

Het telefoonnummer van Groepsvervoer van Trevvel is 088 - 130 30 30. Dit nummer kun je zelf bellen als er tussen 18:00 uur en 18:30 uur nog geen vervoer is gearriveerd.
Aangepast vervoer uit andere gemeentes dient individueel door jezelf te worden geregeld.

Les- en vakantierooster

Download hieronder het les- en vakantierooster voor het schooljaar 2018/2019 of bekijk deze online ...