Aanmelden cursus

Belangstelling voor deelname aan een cursus?

Dat kan handig door online inschrijven of op de locatie waar de cursus wordt gegeven. Ook kunt u het inschrijfformulier hieronder downloaden, invullen en opsturen.

Helaas!
Je kunt je niet meer inschrijven voor het schooljaar 2023 / 2024!
De inschrijfformulieren 2024 / 2025 zijn nog niet gereed.

Inschrijving kan gedurende het gehele cursusjaar, van september tot en met mei. Eerst kijken? Dat kan natuurlijk. Uiteraard zijn ouders en begeleiders ook van harte welkom.

Contactpersoon voor nieuwe cursisten is de directeur van de locatie. Soms is een groep vol, dan zoeken we samen naar een geschikte oplossing.

Intake en toetsing

Een nieuwe cursist heeft altijd eerst een gesprek met een docent van Accent Avondonderwijs. We bespreken de achtergrond en bepalen het instapniveau. De ouder of verzorger kan hierbij aanwezig zijn.

De cursisten leggen tussentijds toetsen af die worden bijgehouden in het cursistvolgsysteem. Iedere cursist kan examen doen in de cursus of module die hij of zij heeft gevolgd. Natuurlijk ontvangt iedere cursist tijdens een feestelijke uitreiking een persoonlijk diploma met daarop de behaalde resultaten vermeld. Sommige van onze cursussen kennen een landelijk erkende certificering.

Les- en vakantieroosters

Download hieronder het les- en vakantierooster of bekijk deze online ...

Helaas!
De roosters voor het schooljaar 2024 / 2025 zijn nog niet gereed.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de cursuskosten?
Ik ben
wel
woonachtig in één van de volgende gemeentes:
  • Albrandswaard
  • Barendrecht
  • Capelle a/d IJssel
  • Krimpen a/d IJssel
  • Lansingerland
  • Rotterdam

Voor het volgen van een cursus op Accent Avondonderwijs betalen de cursisten een eigen bijdrage.
In totaal op jaarbasis:

75575 voor 1 avond in de week
1151.115 voor 2 avonden in de week
€ 90 extra kosten voor boodschappen Gezond Koken
€ 90 extra kosten voor lesmateriaal en examen VCA Light

Voor cursisten die NIET uit bovengenoemde gemeentes komen zijn wij genoodzaakt een hogere eigen bijdrage te berekenen. Dit komt omdat andere gemeentes geen subsidie geven.

Voor sommige cursussen geldt een extra bijdrage, bijvoorbeeld voor de cursussen “Gezond Koken” en “VCA Light”. De cursus “NT2” is - inclusief lesmateriaal - voor een heel schooljaar GRATIS!

De bijdrage dient in de eerste periode van het nieuwe schooljaar betaald te worden. Betaling kan contant of per bank plaatsvinden.

Let op! Bij uitschrijving gedurende het cursusjaar is GEEN restitutie van cursusgeld mogelijk!

Wat zijn de cursustijden?
van 19:00 uur
tot 21:00 uur
  • Accent Avondscholen zijn open van 18:45 tot 21:15 uur
  • De lessen duren van 19:00 tot 21:00 uur
  • De cursisten hebben pauze van 20:00 tot 20:15 uur. Zij kunnen dan tegen een geringe vergoeding koffie, thee, en/of een gezonde snack kopen.
Vervoer naar de avondschool

Teun met Tarik & Chahid van Trevvel

Trevvel
Website : www.trevvel.nl
E-mail : samen@trevvel.nl
Telefoon : 088 - 130 30 30

Alle cliënten die voorheen via RMC Groepsvervoer naar Accent Avondonderwijs gebracht werden gaan nu met de bussen van Trevvel. Om voor vervoer door Trevvel in aanmerking te komen, moeten jullie zelf zorgen voor een indicatie van Collectief Aanvullend Vervoer. De indicatie kun je aanvragen bij de Gemeente of bij het UWV, waarna gekeken wordt of je in aanmerking komt voor een vervoersindicatie.

Als er regelmatige problemen zijn met Trevvel ( zoals telkens te laat ophalen) kunnen wij hierin helpen. Stuur ons een mail met de klacht en stuur zelf ook een klacht naar Trevvel. Jullie hoeven zelf geen ritten te boeken, behalve de eerste 2 weken bij de start na de zomervakantie. Hiervoor krijgen jullie een brief met alle informatie. Trevvel krijgt van ons het les- en vakantierooster. Dus dat is allemaal door de Avondschool geregeld.

Het telefoonnummer van Groepsvervoer van Trevvel is 088 - 130 30 30. Dit nummer kun je zelf bellen als er tussen 18:00 uur en 18:30 uur nog geen vervoer is gekomen.

Aangepast vervoer uit andere gemeentes moet door jullie zelf worden geregeld.

Laatste nieuws