Wie zijn wij?

Onderdeel van Accent

Accent is een scholengroep van CVO (Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs), met 4 scholen voor Praktijkonderwijs, 2 scholen voor VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) en 3 scholen voor Avond­onderwijs. Alle activiteiten vinden plaats in de regio Rotterdam.

Accent scholen

Missie

Volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking zijn van harte welkom bij Accent Avondonderwijs: een onderwijsinstelling waar zij in een veilige, individuele, gestructureerde en professionele omgeving kunnen werken aan hun identiteit en ontwikkeling op maatschappelijk, cognitief, recreatief en communicatief terrein.

Om het voor onze cursisten mogelijk te maken elk jaar een cursus te volgen die afgestemd is op zijn of haar behoeften en niveau, onderhouden wij nauwe banden met allerlei organisaties. Zo is er veelvuldig contact met de zorg- en onderwijssector.  Ook overlegt Accent Avondonderwijs met bedrijven en andere organisaties om stagiaires en vrijwilligers te plaatsen.

 

Laatste nieuws