Wie zijn wij?

Onderdeel van Accent

Accent is een scholengroep van CVO, met vier scholen voor praktijkonderwijs, drie scholen voor avondonderwijs aan volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en 2 scholen voor VSO.

Accent scholen

Missie

Volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking zijn van harte welkom bij Accent Avondonderwijs: een onderwijsinstelling waar zij in een veilige, individuele, gestructureerde en professionele omgeving kunnen werken aan hun identiteit en ontwikkeling op maatschappelijk, cognitief, recreatief en communicatief terrein.

Om het voor onze cursisten mogelijk te maken elk jaar een cursus te volgen die afgestemd is op zijn of haar behoeften en niveau, onderhouden wij nauwe banden met allerlei organisaties. Zo is er veelvuldig contact met de zorg- en onderwijssector.  Ook overlegt Accent Avondonderwijs met bedrijven en andere organisaties om stagiaires en vrijwilligers te plaatsen.

 

Laatste nieuws