Voor verrassend Rotterdams onderwijs

Nieuw schooljaar 
 2021 / 2022

Meld je nu aan
Op Accent Avondonderwijs gaat het om praktisch leren

Hoe kom je uit met je geld? Hoe kook je gezond? Hoe werk je veilig met computer en internet? Hoe kun je beter lezen en schrijven? Wat doe je bij problemen op je werk? Wanneer is onze cursus “Taalvaardigheid NT2” (Nederlands voor anderstaligen) geschikt voor jou?

Via onze cursussen leveren wij een bijdrage aan de participatie van onze doelgroep in de samenleving.

Haal het beste uit jezelf

Het voeren van de regie over eigen leven is belangrijk. Op Accent Avondonderwijs gaan we daarmee aan de slag. Zelfredzaamheid, basis-arbeidsvaardigheden, lezen en schrijven vormen de basis. In een ontspannen sfeer, veilig, individueel en zonder prestatiedruk.

Wie op Accent Avondonderwijs aan de slag gaat, zorgt beter voor zichzelf en doet mee in de maatschappij!

 

Waarom Accent Avondonderwijs?

Voor wie

Jaarlijks volgen ongeveer 350 cursisten een cursus op één van onze 3 vestigingen. Zij werken in de vrije sector, bij SW bedrijven, bij een dag­centrum of zijn vrijwilliger. Iedereen die door een verstandelijke beperking, leer­achterstand of laag­geletterdheid geen ander volwassenen­onderwijs kan volgen, is welkom.

Dat geldt ook voor mensen die geen inburgerings­­cursus (behoeven of moeten) volgen, maar toch hun Nederlandse taalniveau willen of moeten verhogen.

Zelf de regie

De wereld wordt steeds ingewikkelder. Mensen willen handvatten om zich staande te houden. In onze cursussen werken we aan praktische, sociale en theoretische vaardigheden.
Met het oog op persoonlijkheids­ontwikkeling besteden we ook aandacht aan creativiteit en vrijetijds­besteding.

Accent Avondonderwijs houdt in het aanbod van trainingen en cursussen rekening met de wensen van de cursisten en zorgverleners.