Vrijwilligers en stagiaires

Op de foto met onze vrijwilligers

Zonder hun bijdrage geen Accent Avondonderwijs. Zo simpel is het. Docenten krijgen ondersteuning van stagiaires van pedagogische instellingen en ROC’s en vrijwilligers. Hun inzet maakt het mogelijk zoveel mogelijk individuele aandacht aan de cursisten te geven.

Aanmelding graag bij Accent Avondonderwijs locatie Centrum of locatie Zuid of via de websites van Rotterdam Cares en Rotterdammers voor elkaar.

Stagiaires

Ook stagiaires zijn belangrijk voor Accent Avondonderwijs. Wij werken samen met Zadkine, Albeda, HRO en de WdKA. Accent Avondonderwijs heeft een stagecoördinator aangesteld om hen te ondersteunen en deskundig te begeleiden.

Accent Avondonderwijs is een erkend leerbedrijf volgens de kwalificatie-eisen van SBB. Deze organisatie is verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van beroepskwalificaties.

Vrijwilligers

Vrijwilligers vormen een onmisbaar onderdeel van onze organisatie. Zij zijn de helpende handen die onze leerkrachten ondersteunen in de klas. Zij helpen de cursisten bij het maken van de opdrachten, zij vormen de creatieve motor bij de cursus “QWAZT”, de kunsttak van Accent Avondonderwijs. Verder ondersteunen zij de organisatie en  de uitvoering van projectweken. Sommige vrijwilligers vinden het leuk om zelfstandig met kleine groepjes cursisten te werken. Het maken van content voor de website en het betrekken van cursisten hierin is ook een dankbare invulling.

Een bijzondere taakinvulling kan zijn de ondersteuning van de lessen Nederlands en NT2 (Nederlands voor anderstaligen en laaggeletterden). In toenemende mate krijgt Accent Avondonderwijs aanvragen en inschrijvingen van hen. Vorig jaar gestart en nu al als heel stimulerend en verrijkend ervaren door vrijwilligers en deelnemers.

Taalvrijwilligers

Accent werkt nauw samen met de Stichting Lezen en Schrijven. Zij leveren ondersteuning bij training van (aankomende) taalvrijwilligers, alsmede complete lespakketten.

Wat kan een taalvrijwilliger verwachten? Is hij of zij er wel geschikt voor? Wat moet iemand ervoor kunnen? Allemaal vragen die (potentiële) taalvrijwilligers kunnen stellen. We geven de taalvrijwilliger graag een kijkje in de wereld van het leren lezen en schrijven aan volwassenen, met Nederlands als moedertaal of tweede taal.
 
Met de online taalvrijwilligerscheck ervaren taalvrijwilligers drie mogelijke lessituaties. Hiermee krijgen ze eerste indruk van het vrijwilligerswerk. Heel graag nodigen we je uit om een kijkje te nemen op de website: De (potentiële) taalvrijwilliger helpt een virtuele cursist. Iedere cursist legt de taalvrijwilliger vijf vragen voor.

Na de check zijn (potentiële) taalvrijwilligers zich bewust van hun vaardigheden op het gebied van geduld, sociale contacten en zakelijk instinct. Taalvrijwilligers bepalen zelf of het begeleiden van cursisten bij hen past. Waar wacht je op? Doe de online taalvrijwilligerscheck vandaag nog!

 

Waarom een taalvrijwilligerscheck?
  • Taalvrijwilligers kunnen een weloverwogen beslissing maken om wel of niet aan de slag te gaan
  • Taalvrijwilligers maken kennis met vrijwilligerswerk en proeven aan mogelijke situaties

Accent Avondonderwijs biedt vervolgens het platform om aan de slag te gaan met je verworven kennis! Neem contact op met Jos Allewijn (directeur), 06 - 5317 6742 / jos.allewijn@accentavondschool.nl.

Je kunt je ook rechtstreeks opgeven als taalvrijwilliger:
Bel 0800 023 44 44 of ga naar www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger

 

Laatste nieuws