Wat vinden we belangrijk?

Vraaggestuurd aanbod

Accent Avondonderwijs sluit aan bij de wensen van de cursisten. Ook maatschappelijke ontwikkelingen geven richting aan het curriculum.

Kleinschaligheid

De groepen waarin docenten lessen geven, zijn klein met een maximum van 11. Zo kunnen we aan iedere cursist voldoende aandacht schenken.

Taalontwikkeling

Taal is meedoen in de samenleving: sociale verbinding, je wensen kenbaar maken, in contact zijn met collega’s en gebruik kunnen maken van sociale media.

Veiligheid

Mensen met een beperking vormen een kwetsbare groep. Daarom zijn er op de vestigingen van Accent Avondonderwijs altijd voldoende mensen aanwezig die de cursisten begeleiden.

Individueel cursist volgsysteem

Van iedere cursist houdt Accent Avondonderwijs de ontwikkeling bij in een digitaal volgsysteem met leerlijnen. Uiteraard zijn deze gegevens altijd beschikbaar voor cursisten, ouders en verzorgers.

Professioneel team

Het merendeel van onze docenten komt uit het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Vrijwilligers van Rotterdamse organisaties, stagiaires van pedagogische opleidingen en ROC’s geven de leerkrachten ondersteuning. Dit zorgt voor een aanbod op maat.

Autonomie, sociale vaardigheden, relatievorming

Naar school gaan is ook een vorm van ontmoeting. Mensen leren dat zij autonoom zijn in hun doen en laten, terwijl zij tegelijkertijd leren met anderen om te gaan. De cursisten­raad komt regelmatig bijeen en bespreekt de sfeer op school, het cursusaanbod, wensen en ideeën over buitenschoolse activiteiten.

Praktische vaardigheden

Accent Avondonderwijs werkt met de cursisten aan hun vermogen om op eigen benen te staan: je huis opruimen, gezond koken, persoonlijke hygiëne, boodschappen doen en opletten wie je binnenlaat. Hiervoor biedt Accent Avondonderwijs in samenwerking met stichting STRAS verschillende cursussen aan.

Praat mee

Iedereen die bij Accent Avondonderwijs betrokken is, vindt het inspirerend om met cursisten, begeleiders en belangstellenden van gedachten te wisselen. Misschien wil jij ook met ons van gedachten wisselen? Of heb je een vraag, commentaar en/of een opmerking? Neem dan contact met ons op.

Laatste nieuws