NT2 (Nederlands voor anderstaligen)

NT2 (Dutch for non-native speakers)

Accent Avondonderwijs start in september weer voor een periode van 30 weken met de cursus: “NT2”, een afkorting voor “Nederlands voor anderstaligen”. Het is bedoeld voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Dat zijn “oudkomers” (mensen die al meerdere jaren in Nederland wonen en die de taal beter willen leren) en “nieuwkomers”. Toelating is het gehele jaar door mogelijk.

Deze cursus is GEEN inburgeringsexamen, maar in de cursus komen de onderdelen zoals: schrijven, luisteren, spreken, lezen en begrijpen allemaal aan de beurt. De cursus biedt daarom ondersteuning en hulp bij het behalen van de inburgering.

De lessen zijn uit boeken, maar ook digitaal. Cursisten krijgen individuele aandacht en lessen op eigen niveau. Je kunt je inschrijven op verschillende niveaus: AO, A1 en A2.

Deze cursus is helemaal gratis!

Naast praktische thema’s zoals “Bij de huisarts”, “de school van je kinderen”, “Goed verzekerd”, “Over Geld”, “In mijn buurt”, zullen bij de meer gevorderden ook grammatica en uitbreiding van woordenschat aan bod komen.

De cursus wordt gegeven op de locaties Zuid en Centrum. Je kunt je middels onderstaande inschrijfformulieren inschrijven of kom langs op onze school.

Bellen of een Whatsapp naar de directeur van de locatie kan natuurlijk ook:

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis proefles. Lees onderstaande flyer voor meer info.

 

De cursus NT2 wordt gegeven op de locatiesAccent Avondonderwijs starts each year in September with a 30 week course called “NT2” (Dutch as a second language). This is a course for adults who have a non-Dutch background. They could already be resident here for several years and want to improve their Dutch, or could be newcomers to the country. You may join the course at any time throughout the year.

This Dutch course is NOT for the civic integration exam, but it includes subjects such as: writing, listening, speaking, reading and comprehension. The course therefore gives you support and help with integration.

The lessons are based on books and digital material. Students receive individual attention and lessons are at their particular level. A student can enrol at levels: AO, A1 or A2.

This course is completely free of charge!

There are practical topics such as “At the Doctor’s”, “Your Child’s School”, “Properly Insured”, “About Money” and “In My Neighbourhood”. The more advanced students also learn about grammar and how to increase their vocabulary.

The course is given at our schools: Rotterdam South and Rotterdam Centre. You can register using the registration forms below (text in Dutch) or visit our school.

Of course, you may send a WhatsApp or phone the school manager directly:

Contact us without obligation for a free trial lesson. There is more information in the flyer.

 

The course NT2 is given at our schools 

Veelgestelde vragen

1Wat zijn de cursuskosten en -tijden?

De cursus “NT2” is - inclusief lesmateriaal - voor een heel schooljaar GRATIS!

Accent Avondscholen zijn open van 18:45 tot 21:15 uur, de lessen duren van 19:00 tot 21:00 uur.

De cursisten hebben pauze van 19:45 tot 20:00 uur.

2Ik heb Nederlands als moedertaal. Kan ik ook deelnemen?

Deze cursus is speciaal bedoeld voor mensen met een niet-Nederlandse (taal)achtergrond. Met Nederlands als uw moedertaal verwijzen wij u naar onze cursussen “RTL”.

3Kan ik mij het hele jaar inschrijven?
Ja, u kunt het hele cursusjaar inschrijven.
4Heb ik een computer nodig?
Het bezit van een computer is niet nodig maar kan handig zijn.
5Moet ik zelf schrijfmateriaal en papier meenemen.
Ja, u moet zelf schrijfmateriaal en een schriftje meenemen.
6Kan ik een diploma halen?
U kunt bij ons geen diploma halen. U kunt wel een certificaat van deelname krijgen.
7Krijg ik ook huiswerk?
Huiswerk is niet verplicht, maar u leert wel veel sneller.
8Kan ik ook 1 dag in de week les krijgen?
In principe krijgt u twee avonden per week les. In overleg met de docent kan daar van worden afgeweken.
9Kan ik ook les krijgen als ik niet in Rotterdam woon?

Omdat de Gemeente Rotterdam de cursuskosten voor u betaalt dient u een Rotterdams woonadres te hebben. U kunt bij twijfel contact opnemen met de locatieleider:

Centrum: Gerben Lems, 06 2822 7164 / info.avondschool.centrum@cvoaccent.nl
Zuid: Fatma Afiyon, 06 1186 7452 / info.avondschool.zuid@cvoaccent.nl

10Kan ik de lessen volgen als ik soms 's-avonds moet werken?
U kunt wel een enkele keer de les missen, maar indien dit regelmatig zal voorkomen is inschrijving niet mogelijk. U neemt dan de plaats in van iemand die wel altijd kan komen.
11Is er een fietsenstalling bij school?
Er is bij school de mogelijkheid om uw fiets te plaatsen. Er is echter geen bewaakte fietsenstalling.
12Kan ik reiskostenvergoeding krijgen?
U betaalt voor het volgen van de lessen helemaal niets. Reiskostenvergoeding is niet mogelijk.
13Ik wil mij graag als vrijwilliger op Accent Avondonderwijs inschrijven. Hoe moet ik dat doen?
Accent Avondonderwijs werkt met vrijwilligersorganisaties als Zorgzaam010 en NL Cares. Daar staat de Avondschool met activiteiten of vacatures op. Je kunt ook rechtstreeks één van de locatieleiders van onze 3 vestigingen benaderen. Wij hebben een breed aanbod aan mogelijkheden: bijvoorbeeld als “assistent” bij één van onze cursussen, als P.R. ondersteuner, klankbord of ondersteuning bij administratieve werkzaamheden.

Meer informatie vindt je op de pagina “Vrijwilligers en stagiaires”.

Online inschrijven
ma di do
AA Capelle
AA Centrum
AA Zuid

Klik op de gewenste (actieve) button


Kosten (per cursusjaar)
Cursus - 1 of 2 avonden per week Gratis

Veelgestelde vragen


Overige cursussen

 Cursusoverzicht