Nederlands voor anderstaligen (NT2)

Dutch for non-native speakers (NT2)

Accent Avondonderwijs start in september weer voor een periode van 30 weken met de cursus: “NT2”. Dit is een afkorting voor “Nederlands voor anderstaligen”. Het is dus bedoeld voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Dat zijn “oudkomers” (mensen die al meerdere jaren in Nederland wonen en die de taal beter willen leren) en “nieuwkomers”.

Voor deze cursus hoef je niet inburgeringsplichtig te zijn. Doel is om zo snel mogelijk het taalniveau te verhogen. De lessen zijn uit boeken, maar ook via een online-account. Cursisten kunnen hiermee ook thuis via internet oefenen. Je kunt inschrijven op verschillende niveaus: vanaf analfabeet, via A0, A1, A2. In de lessen komen veel praktische thema’s ter sprake: “Bij de huisarts”, “naar de apotheek”, “de school van je kinderen”, “een huis huren”, “een huis kopen”, “Zo blijf je fit”, “Goed verzekerd”, “Een leven lang leren”, “Het is Feest”, “Over Geld”, “In mijn buurt”, enz, enz.

Je kunt je inschrijven via deze website of telefonisch bij de directeur. De lessen zijn in kleine groepen (maximaal 8 cursisten). Je kunt 1 of 2 avonden per week komen.

De cursus en het lesmateriaal voor een heel jaar van september 2018 tot en met mei 2019 zijn gratis.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis proefles. Lees de flyer voor meer info.

Onze cursus 'NT2' is op twee locaties:

Accent Evening School will continue in September 2017 with a special course: "NT2". This is an abbreviation for "Dutch for foreigners". It is therefore intended for people with non-Dutch backgrounds. These are "oldcomers" (people who have lived in the Netherlands for several years and who want to learn the language better) and "newcomers".

For this course, you do not have to be obliged to become a citizen. The goal is to increase the language level as quickly as possible. The lessons are out of books, but also via an online account. Students  can also practice at home online. You can enroll at different levels: from illiterate, via A0, A1, A2. In the lessons many practical themes are discussed: "At the GP", "To the pharmacy", "Your children's school", "To rent a house", "To buy a house", "The way you stay fit", "Well insured", "Lifelong Learning", "It's party time", "About Money", "In my neighbourhood", etc, etc.

You can register via this website or by telephone with the principal. The lessons are in small groups (up to 8 students). You can join us for 1 or 2 evenings a week.

The costs for an entire year are free.

Please contact us for a free trial lesson. Also look at the flyer for more info.

 

Our course 'NT2' is at two locations:

Accent Centrum
Accent Praktijkonderwijs
Vijverhofstraat 97,
3032 SH Rotterdam
Gerben Lems (directeur)
010 - 465 1036 (na 18u)
06 - 2822 7164
Contact

 

Veelgestelde vragen

Wat zijn de cursuskosten?

Voor het volgen van een cursus op Accent Avondonderwijs betalen de cursisten een eigen bijdrage.
In totaal op jaarbasis:

75575,- voor 1 avond in de week
1151.115,- voor 2 avonden in de week
€ 90,- extra kosten voor boodschappen Gezond Koken
€ 95,- extra kosten voor lesmateriaal en examen VCA (Start Werk, Blijf Veilig)

Voor cursisten die NIET uit Rotterdam, Barendrecht, Lansingerland komen zijn wij genoodzaakt hogere eigen bijdrage te berekenen. Dit komt omdat andere gemeentes geen subsidie geven.

De bijdrage dient in de eerste periode van het nieuwe schooljaar betaald te worden. Betaling kan contant of per bank plaatsvinden. Voor sommige cursussen geldt een extra bijdrage, bijvoorbeeld voor de cursussen Gezond Koken en VCA (Start Werk, Blijf Veilig).

Bij uitschrijving gedurende het cursusjaar is geen restitutie van cursusgeld mogelijk!

Wat zijn de cursustijden?

 

Accent Avondscholen zijn open van 18:45 tot 21:15 uur.

De lessen duren van 19:00 tot 21:00 uur.

De cursisten heben pauze van 19:45 tot 20:00 uur. Zij kunnen dan tegen een geringe vergoeding koffie, thee, en een gezonde snack kopen.

Vervoer naar de avondschool
Teun met Tarik & Chahid van Trevvel
Trevvel
Website : www.trevvel.nl
E-mail : samen@trevvel.nl
Telefoon : 088 - 130 30 30

Alle cliënten die voorheen via RMC Groepsvervoer naar Accent Avondonderwijs gebracht werden gaan nu met de bussen van Trevvel. Om voor vervoer door Trevvel in aanmerking te komen, moeten jullie zelf zorgen voor een indicatie van Collectief Aanvullend Vervoer. De indicatie kun je aanvragen bij de Gemeente of bij het UWV, waarna gekeken wordt of je in aanmerking komt voor een vervoersindicatie.

Als er regelmatige problemen zijn met Trevvel ( zoals telkens te laat ophalen) kunnen wij hierin helpen. Stuur ons een mail met de klacht en stuur zelf ook een klacht naar Trevvel. Jullie hoeven zelf geen ritten te boeken, behalve de eerste 2 weken bij de start na de zomervakantie. Hiervoor krijgen jullie een brief met alle informatie. Trevvel krijgt van ons het les- en vakantierooster. Dus dat is allemaal door de Avondschool geregeld.

Het telefoonnummer van Groepsvervoer van Trevvel is 088 - 130 30 30. Dit nummer kun je zelf bellen als er tussen 18:00 uur en 18:30 uur nog geen vervoer is gekomen.

Aangepast vervoer uit andere gemeentes moet door jullie zelf worden geregeld.