Nederlands NT2
Nederlands voor anderstaligen

Nederlands NT2
Dutch for non-native speakers

Accent Avondonderwijs start in september weer voor een periode van 30 weken met de cursus: “NT2”, een afkorting voor “Nederlands voor anderstaligen”. Het is bedoeld voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Dat zijn “oudkomers” (mensen die al meerdere jaren in Nederland wonen en die de taal beter willen leren) en “nieuwkomers”. Toelating is het gehele jaar door mogelijk.

Deze cursus is GEEN inburgeringsexamen, maar in de cursus komen de onderdelen zoals: schrijven, luisteren, spreken, lezen en begrijpen allemaal aan de beurt. De cursus biedt daarom ondersteuning en hulp bij het behalen van de inburgering.

De lessen zijn uit boeken, maar ook digitaal. Cursisten krijgen individuele aandacht en lessen op eigen niveau. Je kunt je inschrijven op verschillende niveaus: A0, A1 en A2.

Deze cursus inclusief lesmateriaal is gratis!

Naast praktische thema’s zoals “Bij de huisarts”, “de school van je kinderen”, “Goed verzekerd”, “Over Geld”, “In mijn buurt”, zullen bij de meer gevorderden ook grammatica en uitbreiding van woordenschat aan bod komen.

De cursus wordt gegeven op de locaties Zuid en Centrum. Je kunt je middels onderstaande inschrijfformulieren inschrijven of kom langs op onze school.

Bellen of een Whatsapp kan natuurlijk ook:

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis proefles. Lees onderstaande flyer voor meer info.

De cursus NT2 wordt gegeven op de locaties

Accent Centrum
Accent Zuid

Accent Avondonderwijs starts each year in September with a 30 week course called “NT2” (Dutch as a second language). This is a course for adults who have a non-Dutch background. They could already be resident here for several years and want to improve their Dutch, or could be newcomers to the country. You may join the course at any time throughout the year.

This Dutch course is NOT for the civic integration exam, but it includes subjects such as: writing, listening, speaking, reading and comprehension. The course therefore gives you support and help with integration.

The lessons are based on books and digital material. Students receive individual attention and lessons are at their particular level. A student can enrol at levels: A0, A1 or A2.

This course including teaching materials is free of charge!

There are practical topics such as “At the Doctor’s”, “Your Child’s School”, “Properly Insured”, “About Money” and “In My Neighbourhood”. The more advanced students also learn about grammar and how to increase their vocabulary.

The course is given at our schools: Rotterdam South and Rotterdam Centre. You can register using the registration forms below (text in Dutch) or visit our school.

Of course, you can call or send a WhatsApp directly:

Rotterdam Centre: Rotterdam South:

Contact us without obligation for a free trial lesson. There is more information in the flyer.

The course NT2 is given at our schools

Rotterdam Centre
Rotterdam South

Veelgestelde vragen

Frequently asked questions

The Frequently Asked Questions have not been translated into English yet!

1Wat zijn de cursuskosten en -tijden?
  • De cursus “NT2” is - inclusief lesmateriaal - voor een heel schooljaar GRATIS!
  • Accent Avondscholen zijn open van 18:45 tot 21:15 uur, de lessen duren van 19:00 tot 21:00 uur.
  • De cursisten hebben pauze van 19:45 tot 20:00 uur.
2Ik heb Nederlands als moedertaal. Kan ik ook deelnemen?

Deze cursus is speciaal bedoeld voor mensen met een niet-Nederlandse (taal)achtergrond. Met Nederlands als uw moedertaal verwijzen wij u naar onze cursus “Rekenen, Taal & Lezen”.

3Kan ik mij het hele jaar inschrijven?
Ja, u kunt het hele cursusjaar inschrijven.
Online inschrijven
ma di do
Accent Capelle
Accent Centrum
Accent Zuid

Klik op de gewenste (actieve) button


Kosten (per cursusjaar)
Cursus - 1 of 2 avonden per week Gratis

Veelgestelde vragen


Overige cursussen

 Cursusoverzicht