Overzicht nieuws

Super Stoere Stemmers Europa!!

Vandaag weer zo’n dag dat ik trots ben op de dingen die ik mag doen! Weer een Cursus Stoere Stemmer mogen geven met co trainer Brenda in Almere en aansluitend in het “echie” gaan stemmen met de groep cursisten.

Oud Wethouder Frits Huis uit Almere heeft vandaag meegedaan aan onze les en daardoor mogen ervaren, wat het doel is van de cursus en wat dat teweeg brengt aan bewustwording voor de doelgroep. “Ik ben verbaasd over wat ze weten over thema’s zoals klimaat, discriminatie en Europa. Zij weten echt waar het over gaat en waarom je stemt. Ze kiezen bewust voor een specifieke partij.”

Dat doen we tijdens de cursus aan de hand van stellingen en kleuren. Zo wordt het voor de cursisten op een creatieve manier begrijpelijk gemaakt.

In het stembureau ging het van een leien dakje. Iedere cursist had keurig stemkaart en ID bij de hand en alle stemformulieren werden ingevuld. Vervolgens gingen alle cursisten naar huis met een mooi diploma en een medaille. Frits Huis heeft met instemming van de cursisten ook een diploma + medaille mee naar huis gekregen, dik verdiend door zijn enthousiaste deelname! Bedankt Frits!

Ook in Capelle, Barendrecht en Rotterdam zijn de cursisten gaan stemmen. Al met al een prachtige dag voor Europa!

Waar het om gaat is meedoen en wij hebben 'stoer' gestemd! Dat was de boodschap die Frits ons nog meegaf.

 Stoere Stemmers |
31-05-2019 |
Gerben Lems ( Centrum ) & Fatma Afiyon ( Zuid )