Nederlands voor anderstaligen (NT2)

Dutch for non-native speakers (NT2)

Accent Avondonderwijs start in september weer voor een periode van 30 weken met de cursus: “NT2”. Dit is een afkorting voor “Nederlands voor anderstaligen”. Het is dus bedoeld voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Dat zijn “oudkomers” (mensen die al meerdere jaren in Nederland wonen en die de taal beter willen leren) en “nieuwkomers”.

Voor deze cursus hoef je niet inburgeringsplichtig te zijn. Doel is om zo snel mogelijk het taalniveau te verhogen. De lessen zijn uit boeken, maar ook via een online-account. Cursisten kunnen hiermee ook thuis via internet oefenen. Je kunt inschrijven op verschillende niveaus: vanaf analfabeet, via A0, A1, A2. In de lessen komen veel praktische thema’s ter sprake: “Bij de huisarts”, “naar de apotheek”, “de school van je kinderen”, “een huis huren”, “een huis kopen”, “Zo blijf je fit”, “Goed verzekerd”, “Een leven lang leren”, “Het is Feest”, “Over Geld”, “In mijn buurt”, enz, enz.

Je kunt je inschrijven via deze website of telefonisch bij de directeur. De lessen zijn in kleine groepen (maximaal 8 cursisten). Je kunt 1 of 2 avonden per week komen.

Let op! Deze cursus inclusief lesmateriaal is voor een heel schooljaar (sept t/m mei) gratis!

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis proefles. Lees de flyer voor meer info.

Onze cursus 'NT2' is op twee locaties:

Accent Evening School will continue in September 2017 with a special course: "NT2". This is an abbreviation for "Dutch for foreigners". It is therefore intended for people with non-Dutch backgrounds. These are "oldcomers" (people who have lived in the Netherlands for several years and who want to learn the language better) and "newcomers".

For this course, you do not have to be obliged to become a citizen. The goal is to increase the language level as quickly as possible. The lessons are out of books, but also via an online account. Students  can also practice at home online. You can enroll at different levels: from illiterate, via A0, A1, A2. In the lessons many practical themes are discussed: "At the GP", "To the pharmacy", "Your children's school", "To rent a house", "To buy a house", "The way you stay fit", "Well insured", "Lifelong Learning", "It's party time", "About Money", "In my neighbourhood", etc, etc.

You can register via this website or by telephone with the principal. The lessons are in small groups (up to 8 students). You can join us for 1 or 2 evenings a week.

Attention! The costs for an entire year are free!

Please contact us for a free trial lesson. Also look at the flyer for more info.

 

Our course 'NT2' is at two locations:

 

Veelgestelde vragen

1Wat zijn de cursuskosten en -tijden?

De cursus “NT2” is - inclusief lesmateriaal - voor een heel schooljaar GRATIS!

Accent Avondscholen zijn open van 18:45 tot 21:15 uur, de lessen duren van 19:00 tot 21:00 uur.

De cursisten hebben pauze van 19:45 tot 20:00 uur.

2Ik heb Nederlands als moedertaal. Kan ik ook deelnemen?

Deze cursus is speciaal bedoeld voor mensen met een niet-Nederlandse (taal)achtergrond. Met Nederlands als uw moedertaal verwijzen wij u naar onze cursussen “RTL”.

3Kan ik mij het hele jaar inschrijven?
Ja, u kunt het hele cursusjaar inschrijven.
4Heb ik een computer nodig?
Het bezit van een computer is niet nodig maar kan handig zijn.
5Moet ik zelf schrijfmateriaal en papier meenemen.
Ja, u moet zelf schrijfmateriaal en een schriftje meenemen.
6Kan ik een diploma halen?
U kunt bij ons geen diploma halen. U kunt wel een certificaat van deelname krijgen.
7Krijg ik ook huiswerk?
Huiswerk is niet verplicht, maar u leert wel veel sneller.
8Kan ik ook 1 dag in de week les krijgen?
In principe krijgt u twee avonden per week les. In overleg met de docent kan daar van worden afgeweken.
9Kan ik ook les krijgen als ik niet in Rotterdam woon?

Omdat de Gemeente Rotterdam de cursuskosten voor u betaalt dient u een Rotterdams woonadres te hebben. U kunt bij twijfel contact opnemen met de vestigingsdirecteur:

Gerben Lems, 06 2822 7164 / info.centrum@accentavondschool.nl
Jos Allewijn, 06 5317 6742 / info.zuid@accentavondschool.nl

10Kan ik de lessen volgen als ik soms 's-avonds moet werken?
U kunt wel een enkele keer de les missen, maar indien dit regelmatig zal voorkomen is inschrijving niet mogelijk. U neemt dan de plaats in van iemand die wel altijd kan komen.
11Is er een fietsenstalling bij school?
Er is bij school de mogelijkheid om uw fiets te plaatsen. Er is echter geen bewaakte fietsenstalling.
12Kan ik reiskostenvergoeding krijgen?
U betaalt voor het volgen van de lessen helemaal niets. Reiskostenvergoeding is niet mogelijk.
13Ik wil mij graag als vrijwilliger op Accent Avondonderwijs inschrijven. Hoe moet ik dat doen?
Accent Avondonderwijs werkt met vrijwilligersorganisaties als Zorgzaam010 en NLCares. Daar staat de Avondschool met activiteiten of vacatures op.

U kunt ook rechtstreeks de directies van onze locaties benaderen. Wij hebben een breed aanbod aan mogelijkheden: bijvoorbeeld als “assistent” bij één van onze cursussen, als P.R. ondersteuner, klankbord of ondersteuning bij administratieve werkzaamheden.

Meer informatie vindt u op de pagina “Vrijwilligers en stagiaires”.

Online inschrijven
ma di do
AA Capelle
AA Centrum
AA Zuid

Klik op de gewenste (actieve) button


Kosten (per cursusjaar)
Cursus - 1 of 2 avonden per week Gratis

Veelgestelde vragen


Overige cursussen

 Cursusoverzicht