Bijzondere Buurtgenoten

Zelfstandiger wonen stimuleert mensen met een verstandelijke beperking om hun kwaliteiten maximaal te benutten. Dat is bevredigender dan wanneer alles voor je geregeld wordt. Het project Bijzondere Buurtgenoten bereidt mensen met een beperking voor op zelfstandig wonen. Er is aandacht voor onder meer sociale veiligheid, het voorkomen van ongevallen, orde en netheid, gezond eten en drinken en omgangsvormen.

Om mensen met een verstandelijke beperking zelfstandig te laten wonen zijn geschikte woningen nodig. Gelukkig werken zorgaanbieders en woningbouwcorporaties steeds nauwer samen bij het realiseren van passende woonruimte voor deze groep.

Maar ondanks een optimaal uitgeruste woning en een uitgebreid pakket aanvullende zorg zullen zelfstandig wonende cliënten in redelijke mate voor zichzelf moeten kunnen zorgen. Juist daarvoor is in samenwerking met Pameijer en de gemeente Rotterdam de cursus “Alles onder controle” ontwikkeld. Via deze cursus krijgen cliënten een aantal belangrijke basisvaardigheden onder de knie op het vlak van veiligheid, gezondheid en sociale redzaamheid.

Voor meer informatie: www.stras.nl

Laatste nieuws